संमोहन

संमोहन शास्त्राबद्दल थोडेसे…
संमोहन म्हणजे अंतर्मनाची शक्ती वापरून बाह्यमनाला ‘वळवणे’.
………………………..
स्व-संमोहन करताना, आधी मनातले random  विचार थांबवून, कमी करून मग स्वतःला सुचना घेता येतात.
पण, काही गोष्टींसाठी दुसर्या कुणाकडूनच सूचना घेणे योग्य असते. उदाहरणार्थ, एखाद्या गोष्टीचे भीती घालवण्यासाठी, स्वतःच्या स्वतःला सूचना घेणे शक्य नसते..

…………………………….

संमोहनाच्या ३ पातळया असतात. 1.light, 2.middle, 3.deep.
पहिल्या पातळीत असताना माणूस बराचसा जागाच असतो, फक्त डोळे घट्ट   मिटलेलेच राहतात. अंग जड असते. पण नीट बोलता येत असते.

next >>>>

Advertisements

Comments on: "संमोहन" (1)

  1. can u suggest me good Dr. who can give this treatment to me within kolhapur city maharashtra i think i need help.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: